PETG

Technické manuály

PETG výrobky


Informace o zacházení s výrobky

Kopolyesterové výrobky


LT křivky

Kopolyesterové výrobky


Aplikační příručky


Záruky

Kopolyesterové výrobky


REACH

(registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek)


IMDS

The International Material Data System

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech, IMDS, je databáze s webovým rozhraním, umožňující registraci většiny dodavatelů pro automotive včetně součástek.

Formulář IMDS


Dilatace

Kalkulace dilatace