Polykarbonát

Technické manuály

Desky z plného polykarbonátu

Dutinkové polykarbonátové desky


Informace o zacházení s výrobky

Dutinkové desky Multiclear

Desky z plného polykarbonátu


Křivky propustnosti světla

Desky z plného polykarbonátu


Aplikační příručky


Bezpečnost spotřebitelů a bisfenol A (BPA)

Úřady po celém světě potvrdily bezpečnost používání spotřebitelských produktů vyrobených z materiálů založených na bisfenolu A (BPA) pro obecné aplikace. Tento materiál byl specificky posouzen a schválen pro použití v aplikacích, kde dochází ke styku s potravinami. Toto “pozitivní uvedení na seznamu” je předpokladem pro další takovéto použití v EU.

BPA je důležitou chemikálií používanou primárně jako meziprodukt pro syntézu polykarbonátových plastů a epoxidových pryskyřic, které nacházejí široké použití v nejzákladnějších a zároveň velice rozmanitých spotřebitelských aplikacích, jako např. DVD nosiče, domácí elektronické a elektrické spotřebiče, brýle, optické čočky, láhve na vodu, lékařské vybavení a potravinové a nápojové plechovky.

Více informací


Arla Plast prohlášení o vlastnostech

Dokument lze stáhnout po zadání relevantního registračního čísla prohlášení o vlastnostech napsaného na štítku CE, který je připevněn na každé paletě dutinkových desek.

Dutinkový polykarbonát
Desky z plného polykarbonátu

Pro desky z plného polykarbonátu kontaktujte cedop@arlaplast.com


Záruky

Desky z plného polykarbonátu

Desky z dutinkového polykarbonátu


REACH

(registrace, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek)


IMDS

The International Material Data System

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech, IMDS, je databáze s webovým rozhraním, umožňující registraci většiny dodavatelů pro automotive včetně součástek.

Formulář IMDS


Dilatace

Kalkulace dilatace