Roszczenia i formularze reklamacyjne

Informacje dotyczące zamówienia

* Informacje obowiązkowe, bez których przesłanie formularza nie jest możliwe..

Roszczeniereklamacyjne

Material:*

Data:*

Numer faktury i pozycja na fakturze:*

Nazwa produktu:*

Dane klienta indywidualnego lub przedsiębiorstwa:*

Adres klienta indywidualnego lub przedsiębiorstwa:*

Informacje związane z reklamacją

Ilość reklamowanych arkuszy:*

Przyczyna reklamacji:*
(Jak najprecyzyjniej opisać wadę lub problem związany z materiałem. Załączyć zdjęcie, jeśli istnieje taka możliwość.)

Załącz zdjęcie:
(.gif, .jpg, .jpeg, .bmp, .png)

Załącz plik
(bez plików wykonywalnych)

Miejsce przeprowadzenia kontroli:
(Nazwa przedsiębiorstwa/adres/numer telefonu)

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie raportu:*
Imię, nazwisko i numer telefonu

Osoba kontaktowa w przypadku konieczności przeprowadzenia dalszych badań:*
Imię i nazwisko/numer telefonu

Adres e-mailowy Klienta:*

Adres e-mailowy Przedstawiciela:*

captcha*

Please fill in the characters above.