Poliwęglan

Instrukcje techniczne

Produkty z poliwęglanu

Produkty z poliwęglanu wielokomorowego


Informacje dotyczące postępowania z produktami

Wielokomorowy Multiclear

Produkty z poliwęglanu


Krzywe przepuszczalności światła

Produkty z poliwęglanu


Broszury dotyczące zastosowania


Bezpieczeństwo konsumenta a bisfenol A (BPA)

Instytucje na całym świecie potwierdziły bezpieczeństwo używania produktów konsumenckich wykonanych z materiałów na bazie bisfenolu A (BPA) zgodnie z ich przeznaczeniem. Materiał został szczegółowo przebadany i dopuszczony do zastosowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ta pozytywna ocena stanowi warunek konieczny dla wszelkiego takiego zastosowania w UE.

BPA jest ważnym związkiem chemicznym używanym głównie jako produkt pośredni syntezy poliwęglanu i żywic epoksydowych, znajdujących szerokie zastosowanie w podstawowych produktach konsumenckich, tak różnych, jak płyty DVD, elektroniczne i elektryczne sprzęty domowe, okulary, soczewki, butelki na wodę wielokrotnego użytku, sprzęt medyczny czy puszki na żywność i napoje.

Więcej informacji


Deklaracja właściwości użytkowych Arla Plast

Dokument można pobrać po wprowadzeniu właściwego numeru referencyjnego Deklaracji właściwości użytkowych podanego na oznakowaniu CE umieszczonym na każdej palecie z arkuszami Multiwall.

Multiwall
Solid sheets

Until further notice there is no DoP for solid polycarbonate sheet.


Gwarancje

Produkty z poliwęglanu

Produkty z poliwęglanu wielokomorowego


Reach


IMDS

Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych

Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych (IMDS) to internetowa baza danych, w której większość producentów pojazdów chce zarejestrować swoje części.

Formularz IMDS


Dylatacja

Obliczanie dylatacji